Zgodovina AO Litija

USTANOVITEV AS LITIJA
in prvi začetki organiziranega plezanja v Litiji

Pisanja ne morem nadaljevati, ne da bi prej vsaj malo predstavil meni znana dejstva in razmere, pred razmahom širšega zanimanja za alpinizem v Litiji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Obdobje med obema vojnama
Eden prvih planincev, ki se je resno ukvarjal z alpinizmom je bil naš rojak Metod Badjura. Marsikdo bo mislil, da sem se zmotil, saj je ime Rudolfa Badjure med nami bolj znano ( po krožni planinski poti v naši okolici), toda ne.
Metod Badjura je med prvo svetovno vojno služil vojake med alpinci, kjer se je dobro izučil plezanja in tudi smučanja v gorah. Bil je med ustanovitelji TKS (Turistovskega kluba Skala) in njen zelo aktiven član, celo podpredsednik kluba. Znan je predvsem med filmarji, še posebno po dokumentarcu Bloški smučar in filmu Triglavske strmine. Tudi Rudolf Badjura se je spogledoval s plezanjem, družil se je s takratnimi plezalci (drenovci - Bogumil Brinšek je bil njegov dober gorniški prijatelj), vendar se je pretežno udejstvoval v planinstvu in smučanju.

Obdobje med leti 1940 in 1960
To obdobje je sicer zaznamovala druga svetovna vojna. Takoj po njej pa je v Litiji začenjal s plezanjem Janez Vidmar. Po poizvedovanju izvem, da je sam in v družbi s prijatelji preplezal veliko lažjih in srednje težkih smeri predvsem v Julijcih. Njegovo plezalsko udejstvovanje spada med leti 1946 in 1955 in je bil član PD Ljubljana-Matica.

Obdobje med leti 1960 in 1970
Vsi smo dobro poznali Hinka Lebingerja, ki pa je poleg tega, da je planinaril celo življenje, v tem obdobju preplezal tudi nekaj lažjih smeri - meni je povedal za Slovensko smer v severni steni Triglava. V sredini sedemdesetih let in kasneje v začetku osemdesetih je v Litiji aktivno plezal Jože Povše, sicer član Akademskega AO. Njegova zbirka preplezanih smeri je kar precejšnja tako v domačih stenah kot v tujini - zlasti Dolomiti in med njegovimi preplezanimi smermi je nekaj pravih "biserov". Njegova plezalska generacija z akademika so bili Tine in Jože Mihelič, Franc Jeromen, Janez Rupar ...

Obdobje med leti 1970 in 1980
V začetku osemdesetih let je alpinizem v Litiji bolj zaživel. Takrat so v Litiji začeli plezati Maček Mojmir pri AO Trbovlje, Franc Intihar pri AAO in Tomaž Groboljšek najprej Obalni AO Koper in nato AAO. Seznanil nas je Jože Povše februarja 1974, saj se do takrat med seboj nismo poznali.
Po tem letu smo začeli plezati veliko skupaj in navdušili za plezanje še nekaj prijateljev. Prvi so se nam pridružili Stane Lesjak, Janez Firm, Dare Juhant, Andrej Krhlikar ... Hkrati se je v letu 1980 pojavila nova generacija mladih nadarjenih planincev, ki so se kalili v matičnem društvu in bili mladinski planinski vodniki: Marjan Brodar, Jože Repina, Silvo Kotar, Janez Savšek ... Takrat jim žal še nismo mogli nuditi usposabljanja doma in tako je marsikateri od njih postal član drugih alpinističnih odsekov: Marjan in Jože AAO, Dare Juhant AO Kamnik, Stane Lesjak AO Ljubljana-Matica ...
Vse bolj pa je dozorevala želja po ustanovitvi lastnega alpinističnega odseka.

Ustanovitev sekcije AS Litija
Na našo izraženo željo po ustanovitvi alpinistične sekcije v okviru matičnega PD smo našli podporo v takratni predsednici društva Ani Mohar, prav tako pri takratnem podpredsedniku društva Albinu Jesenšku. (Pri ostalih članih UO PD Litija je bila podpora manjša.)
Bil pa je še en problem. Takratna pravila Komisije za alpinizem pri PZS so že zahtevala za ustanovitev sekcije alpinistično usposobljen kader. Ni bil dovolj status alpinista, vsaka sekcija je morala imeti vsaj enega alpinističnega instruktorja. Tega pa mi takrat še nismo imeli. Pravila za ustanovitev samostojnega alpinističnega odseka pa so bila še strožja.

S pomočjo vodstva PD Litija smo se obrnili na PD Trbovlje in njihov AO. Organizirali smo sestanek v sredini oktobra 1981 v Trbovljah, na katerem smo dobili polno podporo tudi s strani predsednika PD Trbovlje (takratni predsednik Anton Strniša). Načelnik njihovega AO, Bojan Pajk pa nam je dodelil v pomoč alpinističnega instruktorja Bojana Šprogarja. Obljubili so še dodatno pomoč, če bo potrebna.
Tako je bila alpinistična sekcija Litija ustanovljena v sredini oktobra 1981 (točnega datuma žal ne vem). Od navdušenja sva šla z Jožetom Repina takoj naslednji teden (točneje 22. 10. 1981) v Paklenico in v dveh dneh splezala nekaj lepih smeri (med njimi je bila tudi Mosoraška v Anića Kuku). To so bili prvi vzponi novoustanovljene sekcije.
Ustanovni člani sekcije smo bili: Franc Intihar, Jože Repina, Marjan Brodar, Stane Lesjak, Janez Firm in - kot prvi načelnik - Tomaž Groboljšek.

Za osnovne naloge smo si zastavili: takoj pričnemo z alpinistično šolo, vodja Franci Intihar, Franci in Tomaž gresta na tečaj za alpinističnega instruktorja in nakupimo nekaj najnujnejše alpinistične opreme (vrvi, dereze ...).

Prvi tečajniki nove sekcije so bili: Janez Savšek, Silvo Kotar, Vojko Mohar, Milojka Kofol, Niko Škrabanja, Jani Vozel, Mojca Kajtna in Alenka Smrekar.

Z delom smo začeli zelo zagnano in že 23. januarja 1982 organizirali prvo skupno turo - zimski pristop na Grintavec. Na Savskih jamah smo imeli vaje gibanje naveze v zimskih razmerah in vadili ustavljanje padca s cepinom ... Na turi je bilo prisotnih deset članov.

Konec meseca marca 1982 smo organizirali skupno turo v Paklenico s tečajniki in jeseni istega leta (za takratni praznik republike 29. november) smo šli tja še enkrat.
Delo v sekciji se je nadaljevalo in nekako po dveh letih se je AS preoblikovala v AO Litija.