Sprejem med pripravnike AOL

V soboto, 29. 6. 2021, se nam je po vseh kolobocijah s korono končno poklopilo v toliko, da smo lahko izvedli ferajnovski piknik, na katerem smo med mlajše pripravnike tudi uradno sprejeli dve generaciji tečajnikov, kateri so obiskovali našo alpinistično šolo.

V generaciji 2019, so šolanje uspešno zaključili Anže Repina, Andrej Bašelj, Marko Kos, Uroš Robič in David Adamlje, v generaciji 2020 - 2021 pa Vid Tilia, Gašper Namestnik, Primož Črne, Matej Vidic in Lana Bercieri Povše.

Z precejšnjo zaostalo obveznostjo sprejema med starejše pripravnike, pa sta se osrečila tudi Jože Vozelj – Joe in Gorazd Šantej – Brzi, za katera upamo, da bosta v kratkem popolnila naše alpinistične vrste z nazivoma alpinist.

Kakor kaže, pa se nam za podmladek ni bati, saj se je tudi v letošnjo alpinistično šolo prijavilo sedem tečajnikov oz. tečajnic, s katerimi že izvajamo program šolanja.

Nimate pravice komentiranja